Author Archives

點燈

「維摩詰言:

諸姊!有法門名無盡燈,汝等當學。

無盡燈者,譬如一燈燃百千燈,冥者皆明,明終不盡。如是諸姊!

夫一菩薩,開導百千眾生,令發阿耨多羅三藐三菩提 心,於其道意亦不滅盡,隨所說法,而自增益一切善法,是名無盡燈也。

汝等雖住魔宮,以是無盡燈,令無數天子天女,發阿耨多羅三藐三菩提心者,為報佛恩,亦 大饒益一 切眾生。」

舍利與舍利花

舍利與舍利花

舍利為佛教聖物。釋迦牟尼佛涅盤後,經火化出現了許多堅硬如金剛石的物質,佛教徒稱其為舍利。佛所遺者為舍利,菩薩所遺者為 堅固子,均是大悲之心無暇積聚而成,成就道量功德所獲,一般人都將舍利子與堅固子混為一談,也將堅固子稱為舍利子。舍利 是一種結晶體,堅固如鋼,形態各異,色彩繽紛。

籃秀櫻居士往升極樂-盤腿往升,火化拾一百多顆堅固子

籃秀櫻居士往升極樂-盤腿往升,火化拾一百多顆堅固子

1996年我們在成都求第三世多杰羌佛師父,佛陀師父他老人家就答應過我們一定保證我和我們家師姐的成就,會燒出堅固子。2000年的時候,我家師姐得了癌症,我在祿東贊法王家裡請求佛陀師父延長我們家師姐的壽命,佛陀師父告訴我說:‘延長壽命是可以的,但是也只能延十幾年。’看來,我家師姐的因緣已到了見阿彌陀佛的時候了

至高佛法再次震撼世界 (祿東贊•慈仁嘉措法王展示生死自由)

至高佛法再次震撼世界 (祿東贊•慈仁嘉措法王展示生死自由)

南無 第三世多杰羌佛所教的大成就者歷歷在目,如悟明長老、意昭長老、因海聖尊,又如候欲善聖德,林劉惠秀聖德,趙玉勝聖德等等,在實踐中證明瞭羌佛所教的人取得了顯赫的成就。而羌佛的弟子世界佛教總部主席祿東贊•慈仁嘉措法王,更是展示了生死自由的驚世記錄!祿東贊法王一生拜學過很多佛教著名人物,自1995年拜 第三世多杰羌佛 為師以來…

自製純天然芒果乾-DIY簡單3步驟

自製純天然芒果乾-DIY簡單3步驟

經過漫長的等待與多次的試驗,兼具Q彈口感與美味的芒果乾終於完成囉!這是DIY純天然的芒果乾,完全無添加其他東西:0防腐劑0色素0糖0香精,分享給許多朋友都是零負評,可能是黃金密芒果本身就非常甜,所以完全不需要加糖喔,若需要放久一點的話可以烘乾一點然後再買夾鏈帶放一包乾燥劑就可以存放好幾個月了。

用智慧看見那些看不見的事~暴力老闆娘?霸凌老闆娘?

用智慧看見那些看不見的事~發人深思的暴力老闆娘

『不要僅憑你了解的故事的一面來判斷任何人。』在這個資訊爆炸的時代,在我們冷靜思考、弄清事實真相之前,常常就已經被網路上挑起的惡意言論所影響,而往往事實真相也因而被掩蓋…………有些人總是面惡心善,有些人總是默默行善,私底下為善不欲人知,就算被誤解了也無所謂。到底是暴力老闆娘?還是霸凌老闆娘?

菩提道損減增益法 相關文告訊息與文章匯總(2021年更新)

菩提道損減增益法

擇決最好的就是菩提道損減增益法。一是百分之百的精準無誤,二是可以得到菩提丸的強大增益。那這個法,剛才就說了,有人說“我沒有聽過”,我還是那句話:“你沒有聽過的,太多了,也許你下輩子都聽不到。”原因是咋的?因為這一部法除了擇決佛法的正確與否,還要擇決一個弟子是進益、前進了,甚至於擇決這一位傳法師是正法還是邪法。

拿杵上座 相關的文告訊息與文章匯集(2021年更新)

拿杵上座 相關的文告訊息與文章匯集

據瞭解,「拿杵上座」是佛教界鑒別真假佛法、真假聖者最直截了當的檢測器。自古以來,佛教界就有用此法直接檢查修行人道行證量的。要求被檢測的修行人,能單手把金剛杵提起懸空,在規定時間內放上基座,這種測試叫「拿杵上座」。是聖是凡,通過此測試,便一目了然!因為聖者與凡夫雖外表都是人的形象,但兩者體質成份,內質完全是兩碼事。